Z nami uczy się już 7380 osób. Czekamy na Ciebie

Strona główna » Blog » Formatowanie » Zaokrąglanie liczb

Zaokrąglanie liczb

Zastosowanie

Zastosowanie zaokrąglania liczb jest dość oczywiste. Chodzi o zaprezentowanie liczb w czytelny sposób pomijając mniej znaczące pozycje cyfr. Jednak przy zaokrąglaniu czasem ważną rolę odgrywają szczegóły i tu mogą się pojawić problemy. Na szczęście Excel oferuje szeroki wachlarz możliwości, które zaraz poznamy.

Zaokrąglanie a formatowanie

Pierwszą ważną rzeczą, o której musimy pamiętać to różnica pomiędzy zaokrągleniem wyświetlanego formatu, a zaokrągleniem samej liczby. Na przykład jeżeli weźmiemy liczby 1,1 i 1,2 i ustawimy formatowanie komórek na zaokrąglanie do liczb całkowitych to w obu komórkach zobaczymy liczbę 1. Mimo to jeżeli będziemy w formule porównywać te dwie komórki to ich wartość nie jest równa. Liczby te nadal zawierają wartości po przecinku tylko one nie są wyświetlane. Sprawdźmy jak możemy sformatować liczby wpisując kilka do komórek jak na obrazku. Potem zaznaczmy je wszystkie i klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy „Formatuj komórki” z menu kontekstowego.

1. Formatowanie zaznaczenie

W oknie „Formatowanie komórek”, w zakładce „Liczby”, w liście „Kategoria:” wybieramy kategorię „Liczbowe”.

2. Formatowanie liczbowe zaznaczenie

Po prawej stronie okna widzimy po kolei:

 • Przykład jak będzie wyglądać nasza liczba po zastosowaniu formatu
 • Miejsca dziesiętne. Tu wpisujemy ile liczb po przecinku chcemy zobaczyć. Domyślnie jest to 2. Jeżeli nie chcemy mieć liczb po przecinku to wpisujemy 0.
 • Zaznaczenie użycia separatora tysięcy. Jeżeli zaznaczymy kwadracik to liczba zmieni się z takiej: 123456789 na taką: 123 456 789. Bardzo pożyteczna opcja. Znacznie zwiększa czytelność.
 • Liczby ujemne. Tu możemy wybrać jak są prezentowane liczby ujemne
  • Domyślnie czyli ze znakiem minusa i bez zmian koloru czcionki
  • Bez znaku minusa i ze zmianą koloru czcionki na czerwono
  • Ze znakiem minusa i ze zmianą koloru na czerwono

Na początek potwierdźmy ustawienia domyślne przez kliknięcie „OK” i zobaczmy efekt.

3. Sformatowane 1 zaznaczenie

Wszystkie liczby zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Jednak jak widać w pasku formuły komórka A1 nadal zawiera liczbę 12,23456. Jest to bardzo przydatne jeżeli chcemy, aby nasze obliczenia były jak najbardziej precyzyjne, a wynik jak najbardziej czytelny. Spróbujmy teraz skorzystać z separatora tysięcy i zaznaczania liczb ujemnych na czerwono z zachowaniem znaku minusa. Załóżmy, że chcemy tylko jedną liczbę po przecinku. Ponownie zaznaczamy wszystkie komórki, które chcemy sformatować, klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy z menu kontekstowego „Formatuj komórki”. Teraz zaznaczmy odpowiednie pola według naszych potrzeb i klikamy „OK”.

4. Formatowanie 2 zaznaczenie

Teraz nasze liczby wyglądają tak:

5. Sformatowane 2

Znacznie przyjaźniej niż na początku prawda?

Zaokrąglanie według zasad ogólnych

Jeżeli potrzebujemy, żeby nasze liczby były naprawdę zaokrąglone to już musimy wykorzystać funkcje. Załóżmy, że chcemy obliczyć koszt jednostkowy produktu. Wiemy, że za surowce zapłaciliśmy 12 500 zł i wystarczyło nam ich na 1234 sztuki gotowego produktu. Wpiszmy do komórki A2 wartość 12500, a do komórki B2 wartość 1234. Celowo nie używamy jeszcze formatowania komórek. Aby uzyskać koszt jednostkowy wystarczy podzielić cały koszt przez liczbę sztuk wykonanego produktu. Wpiszmy więc prosty wzór do komórki C2: =A2/B2. Wynik to 10,12965964… No dobrze, ale najmniejsza wypłacalna kwota to 1 grosz czyli 0,01 zł. Dla przypomnienia według zasad ogólnych jeżeli cyfra znajdująca się za najmniej znaczącą jest równa 5 lub większa to zaokrąglamy do góry, Jeżeli jest mniejsza to w dół. W naszym przypadku najmniej znaczące są setne części czyli 2 grosze. Zaraz za cyfrą 2 znajduje się 9 więc zaokrąglamy w górę. 2 grosze zmieniają się w 3 grosze. Reszta cyfr jest zapominana. Ale jak to zrobić w Excelu? To bardzo proste. Służy do tego funkcja:

ZAOKR(liczba; liczba_cyfr)

Przyjmuje ona dwa argumenty: liczbę, którą chcemy zaokrąglić i liczbę cyfr po przecinku jaką chcemy mieć w wyniku. W naszym przykładzie wpiszmy formułę do komórki D2: =ZAOKR(C2; 2). W wyniku zaokrąglania teraz mamy wartość 10,13

6. ZAOKR

Podczas wielu obliczeń ważne jest, żeby liczby nie miały ukrytych wartości. Zwłaszcza jeżeli są to obliczenia finansowe gdzie wszystko się musi zgadzać. Gdybyśmy szacowali wartość 100 sztuk bez zaokrąglenia wartości jednostkowej to wyszłoby nam 1012,96…, a z użyciem zaokrąglenia 1013. To już 4 grosze różnicy. Przy ciągłym powtarzaniu tego błędu może się okazać, że zadzwoni do nas zaniepokojony księgowy, że obliczenia się nie zgadzają. Dlaczego tak łatwo się pomylić? Włączmy teraz formatowanie liczb do dwóch miejsc po przecinku i separatorem tysięcy jak w poprzednim paragrafie.

7. ZAOKR sformatowane

Teraz w komórce C2 widzimy tą samą zaokrągloną wartość co w komórce D2. Jeżeli zaznaczymy komórkę C2 to w pasku formuły zobaczymy formułę, a nie liczbę z wieloma cyframi po przecinku więc nic nam nie podpowiada, że tam jeszcze coś jest. Pomnóżmy teraz jedną i drugą komórkę przez 100 i zobaczmy efekt. Do komórki C3 wpiszmy formułę: =100*C2. Do komórki D3 wpiszmy formułę: =100*D2. Dopiero kiedy zobaczymy wynik w niesformatowanych komórkach widzimy różnicę.

8. Mnożenie razy 100

Zaokrąglanie w górę lub w dół

W życiu ogólne zasady zaokrąglania nie zawsze są stosowane. Na przykład podczas rozliczania formularza PIT niektóre kwoty zaokrągla się do pełnych złotówek w górę. Tak samo wiele materiałów kupujemy na metry. Nikt nam nie utnie kawałka więc musimy koszty liczyć w zaokrągleniu do pełnych metrów w górę. Z drugiej strony jeżeli liczymy ile produktów uda nam się wyprodukować to liczą się tylko pełne gotowe produkty. Nikt nie zamówi 3,5 pralki. Więc taki wynik nie jest zadowalający. Do pomocy w tych sytuacjach przychodzą nam dwie funkcje:

ZAOKR.GÓRA(liczba; lizba_cyfr)

ZAOKR.DÓŁ(liczba; lizba_cyfr)

Tak samo jak poprzednio liczba to liczba, którą chcemy zaokrąglić. Liczba_cyfr to liczba cyfr po przecinku. Żeby sprawdzić efekt dodajmy sobie do naszej tabelki nowe formuły. Do komórki E2: =ZAOKR.GÓRA(D2;0). Do komórki F2: =ZAOKR.DÓŁ(D2;0). Jako drugą wartość funkcji podajemy 0 bo chcemy wynik w pełnych złotówkach. A oto efekt:

9. ZAOKR.GÓRA i DÓŁ

Do zaokrąglania w dół do liczb całkowitych możemy użyć jeszcze jednej funkcji:

ZAOKR.DO.CAŁK(liczba)

Jako parametr wpisujemy tylko liczbę do zaokrąglenia ponieważ liczba cyfr po przecinku jest zawsze równa 0.


Lekcja-1,99zł
 • Dostęp do wybranej listy

lub dostęp do całego serwisu przez

Rok-49zł
 • Dostęp do ponad 200 lekcji
 • Możliwość zdobycia certyfikatu
 • Udział w konferencjach on-line
 • Liczne pliki, ćwiczenia i testy
 • Co tydzień nowa lekcja
Firmy szkolące się na platformie www.iExcel.pl
CLOSE
CLOSE
Przeczytaj poprzedni wpis:
0. Konspekt
Grupowanie kolumn i wierszy – konspekt

Zastosowanie Kiedy budujemy bardzo rozwinięte tabele zawierające dane szczegółowe i podsumowania łatwo się pogubić. Warto wtedy pogrupować pewne obszary i...

Zamknij